Anti Aging Medicine - Hormoontherapie

Het spreekt voor zich dat alvorens men zich gaat bezighouden met de hormoonhuishouding een uitgebreid en diepgaand bloed en urine onderzoek dient plaats te vinden.
De arts kan het wenselijk vinden dit onderzoek nog uit te breiden met aanvullend onderzoek.
In geval er een tekort aan hormonen bestaat kan er een aanvullende/vervangende hormonale behandeling worden voorgesteld.