Anti Aging Medicine - Resume

Anti-aging richt zich op het voorkomen, afremmen, of het doen verminderen van de effecten van het ouder worden en helpt mensen om langer, gezonder en gelukkiger te leven.

Anti-aging is een nieuwe preventieve geneeskundige benadering, waarbij de gehele mens centraal staat. Na het 25 ste levensjaar, maar vooral na het 40 ste beginnen de verschillende functies van ons lichaam te verslechteren. Hierbij kunt u denken aan het hart, de lever, de nieren, de longen en de hormoonhuishouding. Men gaat zich minder fit voelen, raakt sneller vermoeid, heeft soms last van pijnlijke gewrichten en spieren, slapen gaat niet meer zo gemakkelijk en de slaap is minder verkwikkend. We zijn wat nerveuzer en gevoeliger voor stress, zijn sneller depressief en het libido vermindert. Tegelijkertijd veranderen ook de uiterlijke lichamelijke kenmerken. Haarverlies, rimpels, gewichtstoename, de huid wordt fijner en ons silhouet zakt wat in. Op het verouderingsproces zijn veel zaken van invloed, u kunt hierbij bv denken aan:

Voeding-Milieu-Stress-Beweging-Hormoonhuishouding

Met anti-aging krijgt u meerdere instrumenten in handen om dit proces van veroudering te vertragen. Tal van disciplines kunnen worden ingezet om u hierbij te helpen. Om te weten wat voor u de juiste benadering is dient er veel tijd aan u te worden besteed om dit goed in kaart te brengen.

Waaruit kan anti-aging therapy bestaan:

Voeding

U leert voedselelementen juist te gebruiken. Door de juiste voeding kunnen we toxische stoffen vermijden die doorgaans de veroudering versnellen, en de juiste voedingssupplementen toevoegen, zoals antioxidanten, mineralen en vitamines die de veroudering juist tegengaan. Zo wordt dan de balans weer hersteld en wordt het verouderingsproces afgeremd.

Milieu

Een goede hygiene van ons milieu zou ons helpen onze gezondheid en onze jeugd te behouden. De blootstelling aan verschillende giffen, bijvoorbeeld op het werk, in de stad, maar ook thuis dienen we te vermijden. Voorzorgen die wij zelf kunnen nemen worden u verteld in de therapy.

Stress

Ontspanning is een wezenlijk element in de preventie van het verouderingsproces. U leert verschillende technieken en trucs om stress in goede banen te leiden en daardoor de kwaliteit van uw leven te verbeteren.

Beweging

Lichamelijke oefening neemt ook een wezenlijke plaats in bij anti-aging. Niet te veel, niet te weinig, maar een redelijke, op de persoon afgestemde, hoeveelheid beweging. Het moet u een gevoel van welzijn geven niet van uitputting. U krijgt een advies aangepast aan uw gezondheidstoestand, uw gewicht, uw leeftijd en uw smaak.

Hormoonhuishouding

Het spreekt voor zich dat alvorens men zich gaat bezighouden met de hormoonhuishouding een uitgebreid en diepgaand bloed en urine onderzoek dient plaats te vinden. De arts kan het wenselijk vinden dit onderzoek nog uit te breiden met aanvullend onderzoek. In geval er een tekort aan hormonen bestaat kan er een aanvullende/vervangende hormonale behandeling worden voorgesteld.
Genetisch onderzoek
Dank zij de vooruitgang op het gebied van genetisch wetenschappelijk onderzoek is het mogelijk om te ontdekken of iemand aanleg heeft om bepaalde ziekten te ontwikkelen. Denk hierbij aan aderverkalking en verschillende kanker soorten. Indien u dit wenst bestaat nu de mogelijkheid om, via genetisch onderzoek, te kijken of u een verhoogd risico loopt op het ontwikkelen van bepaalde ziekten. De opgedane kennis kan worden gebruikt ten behoeve van een betere preventie, gerichte contrôle, eerdere detectie en een strikt persoonlijk voorgeschreven protocol afhankelijk van uw genetisch profiel.

Huidanalyse

Onze huid verandert enorm in de loop van ons leven. Hij wordt dunner, verliest elasticiteit en er ontstaan pigmentstoornissen. Door middel van een huidanalyse kunnen we deze veranderingen objectiveren en vastleggen. Er kunnen een aantal suggesties gedaan worden om de huid waar mogelijk te verbeteren en toch zeker te beschermen tegen achteruitgang. Het effect kan dan weer gecontroleerd worden met een herhaling van de huidanalyse. Zo kan uw huid geoptimaliseerd worden wat uw uitstraling ten goede komt.

Zijn er grenzen aan anti-aging geneeskunde?

Anti-aging geneeskunde richt zich met name op preventie. Zij levert een bijdrage aan het geestelijke en lichamelijke welzijn van mensen en bewerkstelligt, met hen samen, een progressieve verandering van de persoon met betrekking tot zijn/haar leeftijd. Zij maakt het mogelijk om bepaalde ziektebeelden gunstig te beïnvloeden. Denk hierbij aan diabetes type II, stress, voedingsproblematiek en arteriosclerose.
Zij vervangt de conventionele geneesmiddelen niet. Wanneer u ziek bent zal een conventionele geneeskundige behandeling door huisarts of specialist voorgeschreven worden. In feite is anti-aging geneeskunde een allesomvattende behandeling van de gehele persoon, geholpen door een groot aantal middelen die voor iedereen verschillend zijn en die op nauwkeurige wijze worden aangewend om uw levenskwaliteit en uw levensverwachting te verbeteren.

Wat gebeurt er bij uw eerste anti-aging raadpleging bij de dokter?

Tijdens het eerste gesprek zal een zeer uitgebreide ondervraging naar uw toestand plaatsvinden. Eventuele klachten, symtomen, medische voorgeschiedenis en medicatie komen aan de orde. Een lichamelijk onderzoek vindt plaats. De dokter zal ook vragen naar uw stijl van leven, uw voedingsgewoonten en andere gewoontes. Aan de hand van de verkregen informatie zal een eerste stap gezet worden in het nog verder te ontwikkelen persoonlijke plan: De anti-agingtherapy
Dit wordt met u besproken in dit eerste gesprek en de dokter kijkt hierbij goed naar wat u wil en kan doen. De dokter zal zeker een uitgebreid bloed en urine onderzoek wensen.

Hoe verloopt de tweede anti-aging raadpleging bij de dokter?

Tijdens dit gesprek worden uw ervaringen van de afgelopen weken besproken en wordt er gekeken of er al vooruitgang werd geboekt. Tevens worden de uitslagen van de onderzoeken besproken en legt de dokter u het behandelingsplan voor. Dit kan bestaan uit vitamines, antioxidanten en/of hormonen. Ook legt de dokter alle mogelijkheden waarover Duinbergen Clinic beschikt aan u uit. Denk hierbij aan Laserbehandelingen- Niet chirurgische esthetische behandelingen- Lichaams en Gelaatverzorgingen-LPG behandelingen. Niets wordt nagelaten om u te helpen en te ondersteunnen tijdens uw anti-agingtherapy.

Hoe gaat de anti-aging therapie nu verder?

De volgende raadplegingen bij de dokter worden afgestemd op het advies van de dokter en de mogelijkheden die u hiervoor aangeeft.
Het is belangrijk om uw voortgang te controleren en om te zien of er onderweg aanpassingen aan het plan dienen te worden gemaakt om de therapy te verfijnen. Regelmatig bloed en urineonderzoek blijven gewenst.