Voor en nabehandeling operaties - lymfedrainage

Een vaak voorkomend probleem bij de behandeling van borst kanker is oedeem van de arm. Ter hoogte van de borstkas, van de oksel en van de schouder bevinden zich talrijke lymfatische systemen en lymfe-klieren voor de drainage van de lymfe. De chirurgie en de radiotherapie bij borstkanker heeft een traumatise- rende invloed en maakt dat de lymfedrainage in het gedrang komt. Daardoor neemt de omvang van de armen toe, de huid wordt dikker, de arm wordt zwaarder en bewegingen worden beperkt. De behandeling De LPG-techniek zorgt voor stimulatie van de drainage van het oedeem en voor een de broserende actie op het litteken en de volledige arm. Geleidelijk aan neemt het oedeem af en wordt de huid soepeler. Conclusie • Stimulatie van de ontwikkeling van nieuwe drainage- kanalen worden ontwikkeld ter vervanging van de vernielde kanalen. • Littekenhindernissen tengevolge van chirurgie of radio- therapie worden verwijderd. • De LPG-techniek zorgt voor een snellere afvoer van het lymfevocht. • Hierdoor is er minder stuwing en daardoor zijn er minder klachten en een vlotter herstel.