Esthetische niet chirurgische behandelingen - Rimpelbehandelingen

RIMPEL BEHANDELING

Sommige rimpels ontstaan door overmatige inspanning van bepaalde gelaatsspieren. Na verloop van tijd zorgen deze rimpels bij sommige personen voor een opvallende gelaatsuitdrukking: plezier, verbazing, boosheid, en dergelijke.

Deze bewegingsrimpels en fronsrimpels worden, evenals kraaienpootjes, met succes behandeld met een stof die de spieren ontspant

Gebruik makend van een micronaald wordt een heel kleine hoeveelheid product op een welbepaalde plaats van de gelaatsspier geïnjecteerd. Hierdoor worden spiervezels ontspannen en wordt de spierbeweging die de bewegingsrimpels veroorzaakt vermindert. U ziet er jonger uit en hebt een meer ontspannen uitstraling. Normale beweging blijft mogelijk.

Het effect neemt toe op langere termijn omdat u bepaalde automatismen afleert en omdat het spiervezelvolume afneemt.

Een spierontspannende behandeling veroorzaakt weinig ongemak mits de indicatie juist gesteld is en de behandeling gedaan wordt door deskundigen met anatomische kennis en kennis van rimpelbehandeling. Lichte roodheid kan optreden, maar u kan na de behandeling direct uw werkzaamheden hervatten. Het zichtbare effect van de inspuiting treedt binnen de week na het toedienen van de inspuiting op.

OVERMATIG TRANSPIREREN

Klinische studies bewezen dat injecties met spierontspanners succesvol zijn in het behandelen van overmatig zweten. De plaatsen waar de zweetklieren zich bevinden worden selectief behandeld met kleine injecties met micronaalden. De behandeling is effectief gedurende een periode van vier tot zes maanden.

Het is geen definitieve behandeling, zodat periodiek herhalingsbehandelingen nodig zijn.